Lad os mødes og skitsere mulighederne i dit projekt eller din ide. Så gir jeg en kop kaffe!

PRODUKTDESIGN

Designbureauet FRGMNT arbejder helhedsorienteret med produktdesign. Der arbejdes systematisk og analytisk ud fra procestilgangen Design Thinking method som er en universel metode der handler om det helt centrale i at tage afsæt i brugerens behov og brugskonteksten.
Designet er derfor ikke baseret udelukkende ud fra æstetiske og funktionelle overvejelser. Æstetikken og funktionen er derfor direkte udtrykt i  måden produktet imødekommer brugeren og virkeligheden.

BÆREDYGTIGHED

Behovet for bæredygtige tiltag har aldrig været større end det er nu. Overalt har man fået øjnene op for at vi er nødt til at komme med radikale måder at omtænke vores levevis her på kloden. FRGMNT tilbyder som professionel bæredygtig rådgiver at kortlægge og identificere mulighederne for at indgå i den Cirkulære Økonomi som first mover. Ikke kun fordi det er det rigtige at gøre men også fordi det er produktoptimerende og skaber værdi og positivt ejerskab hos medarbejderen.

INNOVATION

FRGMNT kender udfordringerne som man står med som iværksætter og lille virksomhed når man gerne vil have den gode idé realiseret i et reelt produkt. Som iværksætter  er det heller ikke nok med ideen. Den skal også sælges. FRGMNT hjælper med at udvikle og idé, koncept og identitet op i en kaliber som kan overbevise investoren og andre interessenter hvad end det drejer sig om en prototype, en professionel grafisk præsentation, logo, designillustrationer eller hvad der nu skal til for at kommer ud over rampen.

PRODUKTUDVIKLING

Få sat produktudviklingen på skinner og få identificerede relevante behov og krav. Få styr på materialer, standarder, økonomi osv.

Læs mere

DESIGN THINKING

En ny måde at tænke design ind i alle typer problemstillinger hvor der er brug for helhedsorienterede og afprøvede læsninger.

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI

Cirkulær økonomi er en måde at tænke produkter ind i en cyklus og derved optimere på ressourcerne og produktets kvalitet.

Læs mere

PROTOTYPING

Prototyper er har en vigtig egenskab som tit overses nemlig at være et udviklingsredskab og ikke kun et præsentationobjekt.

Læs mere

VISUALISERING

Illustrationer er et vigtigt kommunikations-middel i produktudviklingen til at forstå en brugskontekst eller præsentere et produkt.

Læs mere

IDENTITET

Hvad er dit “why”, hvad er motivet for det du gør. Det kan somme tider stå uklart for både en selv og kunden.

Læs mere

KONTAKT

Daniel D. Hansen
ddh@frgmnt.dk

© copyright 2019 FRGMNT

KREATIV FACILITERING

Trænger I til et kreativt pust væk fra de vante rammer, hvor nye kreative processer skabes. Så kig forbi og lad FRGMNT facilitere din næste kreative workshop, seminar eller medarbejderdag i inspirerende naturskønne omgivelser. Ud over tegnestuen og workshoppen råder FRGMNT over faciliteter til  workshops og foredrag. Jeres arrangement kan arrangeres som fuldt sammensatte forløb  med facilitering, teknik, forplejning samt gourmetkaffe.